Afschaffing onroerendezaakbelasting gebruikers bedrijfspanden

Afschaffing onroerendezaakbelasting voor gebruikers van bedrijfspanden ingaande het belastingjaar 2020

Tot en met het belastingjaar 2019 ontving zowel de eigenaar als de gebruiker van een bedrijfspand een aanslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De gemeenteraad heeft besloten om de gebruikers van bedrijfspanden ingaande het belastingjaar 2020 geen OZB meer in rekening te brengen. Het OZB-tarief voor gebruikers is daarom per 1 januari 2020 gesteld op 0%. Het OZB-tarief voor eigenaren is daarentegen verhoogd en is voor het belastingjaar 2020 vastgesteld op 0,03417% van de WOZ-waarde.

Deze tariefswijziging kan alleen mogelijke financiele gevolgen hebben als de eigenaar niet zelf gebruik maakt van het bedrijfspand. Vaak vindt echter in deze situatie een verrekening van de OZB plaats met de huurder.

Over deze wijziging zijn de eigenaren van bedrijfspanden al eerder schriftelijk geinformeerd. De eerder verzonden brief treft u hier aan.