Veelgestelde vragen

Wat zijn de huidige tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen?

De tarieven voor de OZB zijn vastgesteld als een percentage van de heffingsmaatstaf i.c. van de vastgestelde waarde. Voor het belastingjaar 2019 zijn deze als volgt vastgesteld:

  • eigenaar woning, 0,0964%
  • eigenaar niet-woning, 0,177%
  • gebruiker niet-woning, 0,156%

Rekenvoorbeeld:

Voor een woning met een getaxeerde waarde van € 252.000 betaalt de eigenaar 0,0964% van € 252.000 = € 242,92.