Wat zijn de huidige tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen?

De tarieven voor de OZB zijn vastgesteld als een percentage van de heffingsmaatstaf i.c. van de vastgestelde waarde. Voor het belastingjaar 2020 zijn deze als volgt vastgesteld:

  • eigenaar woning, 0,0899%
  • eigenaar niet-woning, 0,3417%
  • gebruiker niet-woning, 0,00%

Rekenvoorbeeld:

Voor een woning met een getaxeerde waarde van € 252.000 betaalt de eigenaar 0,0899% van € 252.000 = € 226,55.