Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak op mijn bezwaarschrift?

Als u het met de uitspraak niet eens bent dan kunt u hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Bij de uitspraak staat het adres van de rechtbank en de kosten van het instellen van beroep vermeld.

Het indienen van beroep moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift plaatsvinden. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens hoger beroep instellen bij het Gerechtshof te Amsterdam.