Ik heb tegen de vorige waardebeschikking bezwaar gemaakt en nog geen uitspraak ontvangen. Waarom ontvang ik nu deze nieuwe waardebeschikking?

Het door u ingediende bezwaar is gericht tegen de waardevaststelling met een ander waardepeil (belastingjaar 2020 heeft als waardepeil van 1 januari 2019). Door middel van een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaatsgevonden, nu naar het waardepeil van van 1 januari 2020. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor 2019 te versturen.

Als u het met deze nieuwe waardevaststelling niet eens bent kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking eerst met de gemeente Bergen bellen en wordt ervoor gezorgd dat u door de taxateur die deze waarde heeft vastgesteld teruggebeld gaat worden. Dit zal bij drukte in het algemeen binnen ongeveer 7 dagen plaatsvinden. Hij kan u uitleg geven over deze waardevaststelling en ingaan op uw grieven.

U kunt er ook voor kiezen om direct bezwaar in te gaan dienen. Dit kunt u digitaal doen of door het reactieformulier in te vullen en na ondertekening terug te sturen. Het reactieformulier moet u nadat u het ingevuld en ondertekend hebt, binnen zes weken na de dagtekening sturen naar:

  • de Inspecteur Belastingen,
  • Postbus 16,
  • 1960 AA Heemskerk.

Dit adres staat ook op het reactieformulier vermeld. U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van ontvangst.