Ik ben op 1 januari 2021 niet de eigenaar/gebruiker van dit pand en heb wel de WOZ-beschikking ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.