Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven van de eigenaar van een woning en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van panden die niet als woning gebruikt worden. 

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

Toeristenbelasting

Als u een plek aanbiedt waar gasten tegen betaling kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente. Dit bedrag mag worden doorberekend aan de gast in de kosten voor de overnachting.

Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in onze gemeente een woning ter beschikking heeft maar in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.