Parkeerbelasting

Als een voertuig wordt geparkeerd op een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats, tijdstip en wijze dan is een parkeerbelasting verschuldigd.

In de gemeente Bergen zijn een aantal gebieden aangewezen waar bij het parkeren van een voertuig parkeerbelasting moet worden betaald. De hoogte van de parkeerbelasting is afhankelijk van de parkeerzone en de parkeertijd. Als bij controle blijkt dat geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald, wordt het uurtarief, dit inclusief kosten, door middel van een naheffingsaanslag in rekening gebracht. De kosten van een naheffingsaanslag zijn voor 2023 vastgesteld op een bedrag van € 72,90. Als de opgelegde naheffingsaanslag niet direct betaald wordt, wordt nadien een duplicaat naheffingsaanslag toegezonden. Voor de parkeerbelasting en de naheffingsaanslag parkeerbelastingen bestaat geen mogelijkheid van kwijtschelding. Voor het mogelijke gebruik van een wielklem en het wegslepen van een voertuig worden extra kosten in rekening gebracht.

Tarieven 2023

  • Egmond aan Zee: € 2,20 per uur met een maximum van € 13,20 per dag (Zone A, B en C)
  • Bergen aan Zee: € 2,20 per uur met een maximum van € 13,20 per dag (Zone A en B)
  • Bergen: € 2,20 per uur met een maximum van € 13,20 per dag (Zone A en B)
  • Schoorl: € 2,20 per uur met een maximum van € 13,20 per dag (Zone A en B)
  • Hargen aan Zee: € 2,20 per uur met een maximum van € 6,60 per dag (Zone F)

Voor de tarieven gericht op 'vergunning parkeren' wordt verwezen naar de Verordening parkeerbelasting (externe link) 2023.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.