BIZ-hefffing Egmond aan Zee

Een BIZ (Bedrijven Investeringszone) is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte en waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen.

Wie betaalt deze BIZ-heffing?

Het in de verordening opgenomen gebied in Egmond aan Zee is aangewezen als BIZ. Als u op 1 januari gebruiker van een onroerende zaak bent die binnen de BIZ is gelegen, dan bent u de BIZ-heffing verschuldigd. Bij leegstand op 1 januari van de onroerende zaak wordt de eigenaar van de onroerende zaak als belastingplichtige aangewezen.

Tarief

De BIZ-heffing  zal gedurende een periode van vijf jaar (2021 t/m 2025) jaarlijks worden geheven. Het tarief voor de vijf belastingjaren bedraagt jaarlijks € 325,00 per jaar.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.