Als inwoner van de gemeente Bergen krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken uit voor de gemeente Bergen.

Openbaarheid WOZ-waarde woningen

Onlangs is de WOZ-waarde van woningen openbaar geworden. Omdat de gemeente Bergen op deze landelijke voorziening is aangesloten, is de WOZ-waarde raadpleegbaar in het 'WOZ-waarde loket'. In het WOZ-waarde loket kunnen de WOZ-waarden van alle woningen binnen de gemeente worden geraadpleegd. De openbaarheid beperkt zich tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarden van woningen. WOZ-waarden worden niet massaal verstrekt.

Aanslagen ontvangen via MijnOverheid

Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van Cocensus en andere overheidsinstellingen digitaal kunt ontvangen zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Ga naar mijnoverheid.nl om u te registreren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw eerstvolgende aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal. Laat hiervoor dan wel de GR Cocensus bij het onderdeel Samenwerkingsverbanden aangevinkt staan.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Met ingang van 2016 sturen gemeenten WOZ-beschikkingen ook aan huurders van woningen. Dit hangt samen met de recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt daarbij een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of over uw belastingaanslag? U vindt antwoorden en meer informatie bij de 'Veelgestelde vragen'