Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

  •        0 m³ tot en met   300 m³, € 215,00
  •    301 m³ tot en met   400 m³, €  430,00
  •    401 m³ tot en met   500 m³, €  645,00
  •    501 m³ tot en met   600 m³, € 1.075,00
  •    601 m³ tot en met1.000 m³, € 1.505,00
  •  1.001 m³ tot en met1.500 m³, € 2.150,00
  •  1.501 m³ tot en met 2.000m³, € 3.225,00 
  •  2.001 m³ tot en met 2.500m³, € 4.730,00
  •  2.501 m³ tot en met 3.000m³, € 6.450,00 
  •  3.001 en meer,                        € 9.030,00

Voor een perceel dat niet direct of indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel, maar enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering heeft voor de afvoer van hemel- of grondwater, geldt een tarief van € 54,00.