Veelgestelde vragen

Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2019 gelden de volgende tarieven:

  •        0 m³ tot en met 500 m³, € 304,00
  •    501 m³ tot en met 1.000 m³, € 1.139,00
  • 1.001 m³ tot en met 1.500 m³, € 2.392,00
  • 1.501 m³ tot en met 2.000 m³, € 3.758,00
  • 2.001 m³ tot en met 2.500 m³, € 5.223,00
  • 2.501 m³ tot en met 3.000 m³, € 6.843,00
  • 3.001 m³ of meer, € 8.554,00

Voor een perceel dat niet direct of indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel, maar enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering heeft voor de afvoer van hemel- of grondwater, geldt een tarief van € 76,00.