Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2020 gelden de volgende tarieven:

  •        0 m³ tot en met   300 m³, € 265,00
  •    301 m³ tot en met   400 m³, €  530,00
  •    401 m³ tot en met   500 m³, €  795,00
  •    501 m³ tot en met   600 m³, € 1.325,00
  •    601 m³ tot en met1.000 m³, € 1.855,00
  •  1.001 m³ tot en met1.500 m³, € 2.650,00
  •  1.501 m³ tot en met 2.000m³, € 3.975,00 
  •  2.001 m³ tot en met 2.500m³, € 5.830,00
  •  2.501 m³ tot en met 3.000m³, € 7.950,00 
  •  3.001 en meer,                      €11.130,00

Voor een perceel dat niet direct of indirect is aangesloten op het waterleidingstelsel, maar enkel een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering heeft voor de afvoer van hemel- of grondwater, geldt een tarief van € 66,00.