Wat moet ik doen als de ontvangen aanslag niet voor mij bestemd is?

Als u vindt dat de aanslag niet voor u bestemd is, kunt u bezwaar maken. U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het bij het aanslagbiljet meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening terugsturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk.

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.