Kwijtschelding

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Na de kwijtschelding over het vorige jaar zijn uw gegevens getoetst om te beoordelen of u nu ook zonder meer kwijtschelding kan worden verleend. Uit die toets is gebleken dat u niet zonder meer voor kwijtschelding in aanmerking komt omdat uw inkomsten, vermogen en/of autobezit de landelijk vastgestelde normen en drempelbedragen overschrijdt. U bent hierover ge├»nformeerd. 

  Als u van mening bent dat u wel recht heeft op kwijtschelding kunt u kwijtschelding aanvragen met het bij het aanslagbiljet meegezonden formulier. Uw verzoek wordt dan individueel getoetst. Mogelijk wordt u nog gevraagd specificaties te verstrekken. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

 • U kunt hierover op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur telefonisch contact opnemen met:

  • Afdeling Invordering van Cocensus
  • Telefoonnummer: (023) 55 63 400 (keuze 1)

  Houd u de volgende gegevens bij de hand: het aanslagbiljetnummer of uw klant-/debiteurnummer.

 • U kunt een verzoek om kwijtschelding indienen door gebruik te maken van het bij het aanslagbiljet meegezonden aanvraagformulier. Heeft u het formulier niet ontvangen, stuur dan een e-mail met het verzoek het formulier toe te sturen. Vermeld daarbij uw naam, adres, woonplaats en uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk om kwijtschelding digitaal aan te vragen.

  Uiterlijk binnen vier weken aanvragen

  Nadat u het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend heeft, moet u dit uiterlijk binnen vier weken sturen naar:

  • De Ontvanger Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk
 • Als u op grond van uw financiële omstandigheden de aanslag gemeentebelastingen niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van: 

  de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

  U komt voor kwijtschelding in aanmerking als u géén vermogen en géén betalingscapaciteit heeft. Het vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit (over-)waarde van de eigen woning, een bank- of spaarsaldo en de waarde van een auto. De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van uw inkomsten en bepaalde (en genormeerde) uitgaven en afgezet tegen (landelijk bepaalde) normbedragen. Een verzoek moet daarom aan de hand van uw individuele situatie beoordeeld en berekend worden. De vastgestelde normen zijn bovendien mede afhankelijk van uw huishoudsituatie en leeftijd. Het kan ook voorkomen dat er gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend. In de uitspraak wordt altijd uitleg gegeven en indien van toepassing ook een berekening meegestuurd.